Playmobil Heidi, Klara su savo tėvu ir Mis Rottenmeier, 70258

9.45