9058 Zvezda Povandeninis laivas „VLADIMIR MONOMAKH“

18.95