8008 Istorinės miniatiūros „Persų vežimai ir kavalerija“

8.50