3587 Zvezda Desantininkų karinė mašina „BTR – 70”

16.99