3577 Zvezda Desantininkų karinė mašina BMD – 2

17.50