3559 Zvezda Desantininkų karinė mašina „BMD – 1”

15.50