3557 Zvezda Desantininkų karinė mašina„BTR – 70“

18.95